Monthly Archives: Duben 2018

Vzory rozšiřují obzory

Besedy k novému projektu Vzory rozšiřují obzory. Budeme si povídat o tom, co nového v Napísku a o fenoménu nemoci z nedostatku volné hry venku.

Besedy jsou součástí projektu s názvem "Vzory rozšiřují obzory" podpořeného ze státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí. Smyslem je rozvíjet osobnost dětí skrze autentické zážitky ze setkání s lidmi, kteří pracují s přírodními materiály či rozumí různým oblastem přírody (například setkání s odborníkem na přírodní zahrady, entomologem, tesařem, kovářem, sklářem, ornitologem apod.) Toto setkání bude probíhat skrze praktickou smysluplnou činnost, která má souvislost s fungováním školky.

Facebook