Jarní příměstský tábor

Tábor bude probíhat v zázemí Lesního klubu pro děti Napísek, kde bude pro děti zajištěn prostor k odpočinku a jídlu (také zde budou mít náhradní oblečení). Celým táborem provedou děti zkušení pedagogové, kteří budou zároveň zajišťovat svoz dětí autobusem. Svoz bude každý den ze svitavského autobusového nádraží, kde bude čekat vždy alespoň jeden z pedagogů (ráno sraz v 8:00hod odjezd v 8:10hod, odpoledne příjezd 15:50 děti možno vyzvednou do 16hod). Pro děti budou připraveny aktivity a hry s tématem pravěku z oblasti přírodovědy, dějepisu a výtvarného umění (např. výroba pravěkých zbraní, práce s hlínou, stopování, stavba obydlí, atd.). Tím, že tábor bude probíhat v přírodě (pískový lom, les, louka....) nebudou chybět ani klasické táborové hry, oheň, volná hra.
Díky podpoře z Ministerstva práce a sociálních věcí je cena tábora oproti minulým rokům výhodnější tj. 900,-- Kč/ dítě (v ceně je cestovné a obědy). K přihlášce budou muset rodiče doložit potvrzení o postavení na trhu práce (např. pracovní smlouva) a prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Více informací poskytneme na tel. 777 44 29 94 nebo na e-mailu: lesniklubnapisek@gmail.com

 

Facebook