Naše aktivity

V Napísku se mohou s dětmi zapojit i rodiče

V Napísku se mohou s dětmi zapojit i rodiče

NAPÍSEK JE VÍC NEŽ "JEN" ŠKOLKA

Zapsaný spolek Lidé v lese, provozující Lesní školku Napísek, se podílí na rozvoji společenského života ve městě Svitavy a jeho okolí. Každý rok pořádá mnoho akcí pro rodiny, pro děti, besedy, vzdělávací akce apod.

Z PRAVIDELNÝCH AKTIVIT V NAPÍSKU VYBÍRÁME:

 • Provoz Lesního klubu pro děti 3-7 let
 • Provoz Klubíku pro děti 0-4 roky
 • Předškolní příprava
 • Příměstské tábory
 • Slavnosti
 • Besedy
 • Účast na pořádání dalších akcí pro veřejnost ve městech Svitavy a Litomyšl
Napísek není jen školka pro děti.

Napísek není jen školka pro děti.

Provoz Lesního klubu pro děti Napísek

Hlavní činností spolku je provoz klubu pro děti, inspirovaného lesními školkami. Navštěvují ho děti ze Svitav, Litomyšle, Poličky a obcí kolem těchto měst. Více o fungování lesní školky najdete na těchto stránkách, zejména v sekcích: Naše školka, o průvodcích dětí pak v sekci Pedagogický tým a praktické informace pro rodiče dětí ze školky najdete v sekci Pro rodiče prakticky. Pokud byste měli dotazy, rádi Vám je zodpovíme. Kontaktujte nás.

 

Provoz Klubíku pro malé děti s rodiči

Klubík probíhá dopoledne a je určen pro malé děti 0-4 roky a jejich rodiče. Více o Klubíku zde

 

Předškolní příprava

Pro děti předškoláky máme každý den připravený krátký program, kde mohou rozvíjet své dovednosti, tak aby byly připraveny na vstup do školního prostředí. Program pro předškoláky probíhá odděleně od ostatních dětí. Je veden jedním pedagogem a zaměřuje se zejména na:

 • jemnou motoriku
 • předmatematické představy a základní počítání
 • základy práce se slovem a abecedou
 • grafomotorické dovednosti

Letní příměstské tábory

Během letních prázdnin pořádáme v Napísku dva letní příměstské tábory pro děti od 4 do 8 let.

Tématicky jsou vždy tábory zaměřené na hudbu s prvky muzikoterapie, tvořivý s prvky artefiletiky. Nechybí vždy ani témata spojená s přírodou, neboť tábory probíhají v přírodním prostředí.

Termíny táborů a jejich přesný program vždy aktualizujeme. Možno sledovat v aktualitách nebo na našem Facebooku (Lesní klub pro děti Napísek).

Slavnosti

Během roku pravidelně pořádáme Slavnosti, které navazují a doplňují náš roční pedagogický koncept. Průběh slavností je inspirován tradicemi našich předků, na které navazujeme a v dětech tím vytváříme obraz ročního cyklu. Inspiraci hledáme také ve waldorfské pedagogice.

Slavnosti, divadla, výlety pro děti.

Slavnosti, divadla, výlety pro děti.

Slavnosti pořádané pravidelně a jsou vždy přístupné i pro veřejnost:

 

 • Michaelská slavnost (září)
 • Martinská slavnost (listopad)
 • Vánoční slavnost (prosinec)
 • Masopust Trstěnice (leden, únor)
 • Vynášení Moreny (únor,březen)
 • Stavění Májky (květen)
 • Svatojánská slavnost (červen)

Slavnosti pořádané navíc v průběhu roku v rámci programu pro děti:

 • Dožínková slavnost (září)
 • Svatý Mikuláš (prosinec)
 • Semínková slavnost (březen)
 • Otvírání studánek (duben)

 

Festival Pískohranní

V roce 2015 jsme uspořádali ve Svitavách benefiční festival Umělci Napísku, který se stal inspirací pro uspořádání prvního ročníku festivalu pro děti a rodiče s názvem Pískohraní.

První ročník jsme uspořádali v červnu v roce 2016 v zázemí a přilehlém okolí Lesního klubu pro děti Napísek u obce Kukle.

Pro děti byly připraveny 4 divadla plus doprovodný program a volná hra v okolí. Pro dospělé potom hudební vystoupení. Celý festival probíhal venku v odpoledních hodinách až do večera.

Během festivalu mají návštěvníci možnost prohlédnout si zázemí lesní školky a přilehlé okolí. Děti si mohou vyzkoušet práci v dílničce, bahenní kuchyňce nebo další herní prvky.   Návštěvníkům je umožněno přespání ve vlastním stanu. Občerstvení a hygienické zázemí je zajištěno. Pro rodiny s dětmi bylo připraveno zvýhodněné rodinné vstupné.

Celý festival podpořil Pardubický kraj. Peníze, které jsme vybrali na vstupném, jsme použili na činnost Lesního klubu pro děti Napísek.

První ročník se vydařil, počasí nám také přálo, rádi bychom, aby se festival stal tradičním. Budeme se tedy těšit na další ročník.

Besedy

Pro rodiče a veřejnost pořádáme několikrát do roka besedy, které jsou tématicky zaměřené na přírodu a děti. Touto cestou předáváme dál naší vizi, poslání a osvětu o nových možnostech, přístupech. Nejbližší besedy https://www.napisek.cz/vzory-rozsiruji-obzory/

 

Účast na pořádání dalších akcí pro veřejnost ve Svitavách a v Litomyšli

Zapsaný spolek Lidé v lese také spolupracuje pravidelně během roku na pořádání různých akcí pro veřejnost ve městě Svitavy a Litomyšl.

Můžete nás vidět na Dětském dni ve Svitavách, na Dni Země ve Svitavách, na Bleším trhu v Litomyšli, na Pohádkovým lese ve Svitavách, na Masopustním průvodu masek v Trstenici, aj.

 

Benefiční festival a sympozium

Ve spolupráci s městem Svitavy jsme pořádali v roce 2015 Benefiční festival Umělci Napísku. Výtěžek z této akce byl použit na sochařské sympozium, které se konalo přímo v lesní školce. Skupinka mladých umělců a dobrovolníků tvořili ze dřeva. Během týdne vzniklo odpočívadlo pro děti, které používáme pro různé aktivity během dne nebo při programu s dětmi.

Na toto sympozium bychom v budoucnu chtěli navázat další tvorbou hracích prvků v přírodním stylu.

 

PRO AKTUÁLNÍ DĚNÍ A VÍCE INFORMACÍ O TOM, CO SE ZROVNA DĚJE SLEDUJTE NAPÍSEK NA FACEBOOKU.

 

Uložit

Facebook