Podporují nás

Lesní klub Napísek může fungovat jen díky podpoře sponzorů. Provoz, úpravy zázemí, pomůcky pro děti apod. jsou financovány z grantů i z příspěvků sponzorů z řad fyzických a právnických osob. VŠEM SPONZORŮM DĚKUJEME, díky Vaší podpoře můžeme dělat práci, která má podle nás velký smysl.

Pokud nás také chcete podpořit, napište nám nebo zavolejte

V minulosti nás podpořili:


V ROCE 2021

Pardubický kraj, Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek

Zajištění pětidenního provozu lesního klubu a klubíku pro rodiče s dětmi.

55.000,--
Pardubický kraj, Program Podpora kulturních aktivit Rodinný festiválek PÍSKOHRANÍ 10.000,--
Město Svitavy, Grantový program Podpora v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 2019

Propagace LK ve městě Svitavy

4.000,--
Město Svitavy, Grantový program Podpora v oblasti vzdělávání a kultury Rodinný festiválek PÍSKOHRANÍ 16.500,--
Obec Javorník Podpora provozu 6.000,--
Obec Kukle Podpora provozu 4.000,--
Obec Bělá n. Svitavou Podpora provozu 1.100,--
Dary fyz. osob   1.000,--

V ROCE 2020

Kdo Co Kolik
Pardubický kraj, Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek

Zajištění pětidenního provozu lesního klubu a klubíku pro rodiče s dětmi.

65.000,--
Město Svitavy, Grantový program Podpora v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 2019

Propagace LK ve městě Svitavy

4.000,--
Místní akční skupina

Svitavy

Malý LEADER pro Svitavsko

Obnova dílny a venkovní umývárny v Lesním klubu pro děti Napísek

35.381,--
Dary od fyzických osob   3.500,--

 


V ROCE 2019

Kdo Co Kolik

Pardubický kraj, Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí

Provoz Lesního klubu pro děti Napísek

Zajištění čtyřdenního provozu lesního klubu a klubíku pro rodiče s dětmi.

Leden – Prosinec 2019

65.000,--

Město Svitavy, Grantový program Podpora v oblasti životního prostředí

Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 2019

Propagace LK ve městě Svitavy

4.000,--

Pardubický kraj, Program Podpora kulturních aktivit 2019

Rodinný festiválek PÍSKOHRANÍ

Pořádání festiválku pro rodiče s dětmi i další veřejnost v příjemném přírodním prostředí v zázemí LK Napísek

Červen 2019

10.000,--

Město Svitavy, Grantový program Podpora v oblasti vzdělávání a kultury

Rodinný festiválek PÍSKOHRANÍ

7.000,--

Ministerstvo sociálních věcí a Místní akční skupina Svitavy

Příměstské tábory v přírodě

Podpora zaměstnanosti v regionu prostřednictvím pořádání příměstských táborů 2018 -2019

406.850,--


V ROCE 2018

Kdo Co Kolik
Ministerstvo životního
prostředí, sekce fondů EU
Program na podporu
projektů NNO pro rok
2018
Vzory rozšiřují obzory

Rozvoj kompetencí ve vztahu k udržitelnému rozvoji prostřednictvím programu EVVO s využitím metody transformálního učení.

Leden – prosinec 2018

198.000,--
Pardubický kraj, Dotační
program Vzdělávání,
výchova a osvěta v oblasti
životního prostředí
Provoz Lesního klubu pro děti Napísek

Zajištění třídenního provozu lesního klubu a klubíku pro rodiče s dětmi. Pořádání besed a slavností pro veřejnost. Nabídka vzdělávacích programů pro MŠ.

60.000,--
Město Svitavy, Grantový
program Podpora v oblasti
životního prostředí
Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 2018

Nákup pomůcek a vybavení pro Lesní klub pro děti Napísek + propagace LK ve městě Svitavy

4.000,--
Pardubický kraj, Program
Podpora kulturních aktivit
2016
Rodinný festiválek PÍSKOHRANÍ

Pořádání festiválku pro rodiče s dětmi i další veřejnost v příjemném přírodním prostředí v zázemí LK Napísek

Červen 2018

10.000,--
Město Svitavy, Grantový
program Podpora v oblasti
vzdělávání a kultury
Rodinný festiválek PÍSKOHRANÍ 7.000,--
Ministerstvo sociálních
věcí a Místní akční skupina
Svitavy
Příměstské tábory v přírodě

Podpora zaměstnanosti v regionu prostřednictvím pořádání příměstských táborů.

406.850,--
Crowdfundigová kampaň na portálu Hit Hit Podkroví pro Napísek

Veřejná sbírka na vybudování prostoru pro spaní dětí.

72.000,--

V ROCE 2016

Kdo Co Kolik
Ministerstvo životního prostředí, sekce fondů EU Program na podporu projektů NNO pro rok 2016 Úkryt mezi stromy 182.000
Lesy ČR, Granty na Na podporu projektů environmentální osvěty, vzdělávání, výchovy a poradenství Úkryt mezi stromy 35.000
Pardubický kraj, Program Podpora kulturních aktivit 2016 Svatojánský festiválek 10.000
Pardubický kraj, Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 41.000
Město Litomyšl, Dotační program Podpora ostatní kulturní činnosti v Litomyšli Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 8.000
Město Svitavy, Grantový program Podpora v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 4.000
HRG tiskárny Tisk propagačních materiálů  
Obec Javorník Pořízení koberce a regálu na ukládání oblečení 5.000

V ROCE 2015

Kdo Co Kolik
Pardubický kraj, Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 35.000
Město Svitavy, Životní prostředí Provoz Lesního klubu pro děti Napísek 4.000
Město Litomyšl, Dotační program Podpora ostatní kulturní činnosti v Litomyšli Propagace Lesního klubu pro děti Napísek ve městě Litomyšl 2.000
Město Svitavy a Středisko kulturních služeb města Svitavy Benefiční festiválek „Umělci Napísku“ Financování technických služeb, zvukaře, výlepu plakátů
Obec Javorník Kamna 5.000
HRG tiskárny Tisk propagačních materiálů  

V ROCE 2014

Kdo Co Kolik
Pardubický kraj, Dotační program Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí Podzim a zima na vlastní kůži 11.000
Město Svitavy, Životní prostředí Den v přírodě pro rodiče a děti 4.000
Burza filantropie: Pavel Šotola radní PK, Jana Kalášková Saint-Gobain Adfors CZ, s. r. o., Otakar Klepárnik Medesa s. r. o. Bydlíme, tedy jsme – rekonstrukce zázemí 15.000 + 10.000 + 10.000 dřevěný materiál
Svitap J. H. J. spol. s. r. o. dar 2.000
HRG tiskárny Tisk propagačních materiálů  

 

Facebook