Projekt “Úkryt mezi stromy”

V roce 2016 realizujeme projekt "Úkryt mezi stromy", který je podpořen ze sekce fondů EU Ministerstva životního prostředí, z Lesů ČR, z fondů Pardubického kraje, měst Svitavy a Litomyšl.

Smyslem projektu je vytvořit program environmentální výchovy a pedagogickou koncepci na to navazující. Vyzkoušená koncepce bude pak součástí našeho výchovně vzdělávacího plánu.

Projekt má vrátit dětem něco velmi přirozeného a to je pravidelná volná hra a volný pobyt v přírodním prostředí. Díky tomuto pobytu se dítě může zdravě rozvíjet a najde si přesně to, co potřebuje.

Volná hra se v našem pojetí liší od neřízeného pobytu tím, že pedagog, průvodce je neustále „ve střehu“. Přináší témata pro volnou hru, intervenuje v případě konfliktních situací, podporuje nápady a pomáhá k realizaci, reflektuje témata přírody i jiná, sleduje, aby někdo nebyl vyčleňován apod.

Zahrnujeme do tohoto projektu i rodiče, které dítě považuje za svou součást. Vidí a vnímá, že příroda je důležitá i pro jeho matku či otce a tak se zájem o přírodu zvětšuje. Rodič se může učit, jak dítěti nebránit v kontaktu s přírodou. Jedná se o rodiče dětí 0 - 4 roky, kteří mohou přijít 1x týdně do Klubíku.

Vnímáme, že pro starší děti už je důležitá vrstevnická skupina a zvykání si samostatnost, proto program pro ně bude probíhat ve školce. (proklik)

V rámci projektu upravíme naše zázemí tak, aby dávalo dostatek podnětů pro volnou hru. Kromě okolní přírody se jedná o bahenní kuchyňku, dědečkovu dílnu, lesní zahrádku a teepee.

Projekt po přípravné fázi startuje v září 2016.

 

________________________________

[1] Srov. KRAMULOVÁ, D. Co prozradí volná hra? In: Portál.cz [on-line]. 6. 6.2012. Dostupné z: http://www.portal.cz/casopisy/info/ukazky/co-prozradi-volna-hra-/47892/

Facebook