Bezpečí a respekt k dětem

Dítě je respektováno a láskyplně přijímáno svým okolím a tím získává pocit bezpečí. Jakýkoli jeho zájem nebo iniciativa je podpořena a rozvíjena. Učitel ve svém působení nemá dominantní roli, ale spíše jde ruku v ruce s dítětem a provází jej na jeho cestě učení a objevování. Tato role průvodce spočívá také v respektující komunikaci a naslouchání dítěti. Učitel je pozorovatelem a průvodcem dětem v objevech a učení.

Společenství ve školce je založeno na vzájemném respektu, možnosti se volně projevovat a na podpoře spolupráce. Školka podporuje přirozený a harmonický rozvoj dětí v duchovní, duševní i fyzické oblasti a učí děti přistupovat k veškerému bytí na Zemi s respektem a úctou.

Je-li dítě přijímáno, dokáže přijímat i ostatní.

Facebook