Příroda jako moudrá učitelka

Svobodný prostor ke hře bez plotů, rozpálených betonových povrchů, unifikovaných herních prvků, které přestanou bavit po pěti minutách.

Na každém kroku příležitost něco zkoumat, z něčeho tvořit, překonávat
překážky, a učit se tak každou chvíli nové dovednosti - no řekněte, nechtěli byste něco takového pro své děti? My tuhle "učebnu" využíváme celoročně. Jmenuje se les a užíváme si v ní volnosti, kterou ve městě nemáme - máme sice pár pravidel, která dodržujeme kvůli bezpečnosti, ale to je něco úplně jiného, než muset pořád dávat pozor, zda něco nejede, jestli tu zrovna nekakal pes, jaké nové odpadky přibyly v křoví, nebo zda si při zkoumání břehu rybníčku nešpiníme novou bundu.

Můžeme se plně ponořit do hry. A nabízí se nám jich tolik! Les má pro každého něco - průlezky, stromy k natažení lana, větve ke stavění domků, místa, kde se dá kopat do země a tvořit si materiál na "vaření", a těch schovávaček, hudebních nástrojů, pobytových znamení zvířat! A tahle nabídka je vylepšená tím, že se v průběhu roku mění. Poté, co vyneseme Morenu a pokocháme se prvními bledulemi, můžeme zkoumat rozvíjející se pupeny stromů, před prázdninami si užijeme možnosti provozovat reflexní terapii (tedy chodit naboso), začátek podzimu přináší barevné listí na obrazce v trávě, v zimě stavíme lední hrady a sledujeme zvířecí stopy.

Příroda je moudrá učitelka.

Facebook