Vzdělávání a výchova

** ZAJÍMAVOSTI, TIPY A INSPIRACE **

Zajímavé stránky pro rodiče - informace o Čtení s dětmi a pro děti, Školních potřebách, Hračkách, Hrách a další zajímavé tipy a rady o dětech.

AGÁTIN SVĚT ODKAZ

** NAOMI ALDORT **

Uznávaná americká publicistka a autorka Naomi Aldort už dlouhá léta šíří po celém světě ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a namísto mentorování, ovládání a manipulace je s dítětem zacházeno s úctou a respektem. Naomi Aldort učí rodiče jak měnit svůj vztah s dětmi a namísto neshod, odporu a boje prožívat svobodu, sílu a radost. Neučí nás, jak nenásilnými metodami kontrolovat dítě, ale jak dítěti porozumět a jak s ním jednat, aby jeho správné jednání nevyplývalo ze strachu z rodičů, ani z potřeby získat jejich uznání, ale z jeho vlastní svobodné vůle.
Naomi Aldort napsala knihu Raising our Children Raising Ourselves, která vyšla dnes již ve 13 jazycích. V Čechách si ji můžete koupit pod názvem Vychováváme děti a rosteme s nimi. Sama autorka vychovala 3 syny.

ODKAZ NA WEB O NAOMI ALDORT V ČEŠTINĚ

** CO JE MONTESSORI **

Partnerský přístup, svobodná volba práce, respektování citlivých období, láska dítěte... tento pedagogický směr stojí na několika základních principech, které jsou pěkně a přehledně popsány na odkazu níže.

ODKAZ NA PRINCIPY MONTESSORI PEDAGOGIKY

** PORTÁL O VZTAHU K PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ - JAN KRAJHANZL **

Rozháshlý  web plný článků na téma kontaktu člověka s přírodou, editovaný uznávaným ekopsychologem PhDr. Jan Krajhanzlem, Ph.D. Inspirace, články, odkazy, výzkumy.

ODKAZ NA ČESKÝ PORTÁL EKOPSYCHOLOGIE

 

 

Facebook