O nás

Lesní klub pro děti Napísek

O nás- Lesní školka Napísek Svitavy, Litomyšl

Lesní klub Napísek je otevřený komunitní spolek, který se inspiruje lesními mateřskými školkami. Naše společenství Lidé v lese, z.s. tvoří rodiče s dětmi a další zájemci, kterým je blízký vztah k přírodě. Chtějí žít zdravě a s respektem k ostatním, k přírodě i sami k sobě. Chceme naplňovat naše potřeby ze zdrojů uvnitř naší komunity vážící se k místnímu regionu a tak přispívat k jeho rozvoji.

 

Proč vybrat pro dítě naši školku?

1.
Partnerský přístup k dětem

Dítě je pro nás partnerem a my jeho průvodcem na jeho cestě objevování, poznávání a učení se. Každému dítěti se věnujeme individuálně a s respektem k jeho výchovně-vzdělávacím potřebám.

2.
Rodinná atmosféra

Nejenom děti jsou součástí naší školky, ale i rodiče, kteří se mohou aktivně zapojovat do chodu školky. Zapojení rodičů probíhá v několika oblastech, tak jako ve správné rodinně (výchova dětí, osobní rozvoj, spolupráce při brigádách, výpomoc s provozem).

3.
Pobyt v přírodě

Přírodu vnímáme jako partnera a společníka pro zdravý rozvoj dětí. Pobytem v přírodě děti zažívají svobodu pohybu, učí se překonávat překážky, znát svoje hranice, učí se tvořivosti a pestrosti. V přírodě si každé dítě najde to, co právě potřebuje.

4.
Zdravé stravování

V naší školce se řídíme heslem, že vaříme jednoduše, pro děti a zdravě. Za zdravým stravováním vidíme i to, že děti mají možnost být spolutvůrci při přípravě jídla a stolování (pravidelné vaření s dětmi, rituál a poděkování před jídlem, úklid po jídle).

Facebook