Slavnosti

Slavnosti

Během roku pravidelně prožíváme s dětmi slavnosti, díky kterým můžeme roční cyklus prožít vědomě a čerpat z nich pro další následující období. Slavnosti navazují na tradice našich předků, ale jejich průběh také inovujeme podle dnešních potřeb a našich zkušeností. Slavnosti jsou inspirovány Waldorfskou pedagogikou.

 

 

Slavnosti nám pomáhají uvědomit si běh času, přirozený koloběh ročních dob, naše kořeny, řád a rytmus. Díky každé slavnosti, na kterou se průběžně připravujeme, můžeme společně s dětmi otevírat hodnoty a ctnosti, které jsou v nás. Tam je probouzíme, aby mohli vykvést...
Na podzim je to díky Michaelské slavnosti odvaha, potom soucit, s adventem přichází trpělivost a nakonec ticho a očekávání. Jaro sebou přináší probouzení a odlehčení od hmotných věcí, plodnost a život. V létě přijímáme společenství a se sklizní vděčnost.

Slavnosti, které během roku prožíváme:
 • Michaelská slavnost (září)
 • Dožínková slavnost (září)
 • Martinská slavnost (listopad)
 • Svatý Mikuláš (prosinec)
 • Vánoční slavnost (prosinec)
 • Masopust Trstěnice (leden, únor) - přístupné veřejnosti
 • Vynášení Moreny (únor,březen) - přístupné veřejnosti
 • Semínková slavnost (březen)
 • Otvírání studánek (duben)
 • Stavění Májky (květen)
 • Svatojánská slavnost (červen

 

 

 

PRO AKTUÁLNÍ DĚNÍ A VÍCE INFORMACÍ O TOM, CO SE ZROVNA DĚJE SLEDUJTE NAPÍSEK NA FACEBOOKU.

Facebook