O školce

Lesní klub pro děti Napísek

Ranní kruh

Inspirovaný konceptem Lesních mateřských školek.

 

Naší vizí jsou spokojené a sebe-vědomé děti, které tráví čas v přírodě a učí se z ní o sobě i o světě. Příroda je naším partnerem a společníkem pro zdravý rozvoj dětí.

Lesní klub pro děti Napísek je rodinná školka blízká přírodě v okolí Svitav,  Litomyšle a Poličky.

NABÍZÍME:

  • celoroční vzdělávání předškolních dětí od 3 do 7 let s každodenním pobytem v přírodě, v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
  • 5 denní provoz ve dnech pondělí až pátek od 8:00 do 16:00hod,
  • malou skupinu dětí (max. 15 dětí) s 2 zkušenými pedagogy,
  • pestrý a smysluplný program v rozmanitém přírodním prostředí s ohledem na potřeby dětí a roční období,
  • výbornou dostupnost (MHD z Litomyšle a ze Svitav),
  • stravování dle zásad zdravé výživy,
  • zázemí v dřevěné chatce, které je přizpůsobeno potřebám dětí pro odpočinek a možnost pobytu v nepříznivém počasí,
  • spolupráci s rodiči jako s partnery pro výchovu dětí,
  • možnost stát se součástí komunity kolem lesního klubu, kdy rodiče se vzájemně znají a jsou jako jedna velká rodina.

 

Program pro děti

Příroda v jejích proměnách

Jsme u toho když pučí listy stromů, jsme u toho když včely opylují květy, jsme u toho když prší, sněží, fouká vítr, když létá drak, když létá listí ze stromu, když přijde mráz a led, jsme u toho...

Volná hra

Ze všeho nejraději mají děti volnou hru, kdy si můžou vymýšlet vlastní hry, budovat hrady a tvrze, vařit v bahenní kuchyňce, pracovat v dílně, hrát si na mámu a tátu, na doktora koní, běhat a řvát jako akční hrdinové, hledat poklady, šplhat po laně apod. Při tom se děti učí respektovat potřeby své i druhých, dohodnout si pravidla hry, která jsou příjemná pro všechny. Dáváme jim pro to dostatečný prostor.

Svátky a tradice

Při prožívání svátků a tradic je pro nás inspirativní waldorfská pedagogika, která přináší velmi duchaplné pojetí různých svátků, které známe. Líbí se nám ta hloubka a pochopení pro dané období, změny v přírodě vnější i vnitřní, v nás samotných. K tomu patří příběhy, písničky a básničky. S dětmi prožíváme Michaelské období, Martinské období, Advent, Čas vánoční, Nový rok, Hromnice, Předjaří, Vynášení zimy, Velikonoce, Májové období, Slunovrat. Vyvrcholením daného období je slavnost. Na vybrané slavnosti se společně scházejí děti, jejich rodiče a průvodci (Michaelská slavnost, Martinská slavnost, Vánoční slavnost, Vynášení zimy).

Hodnoty a kvality

Odvaha, soucit, respekt, důvěra, víra, pracovitost, ohleduplnost, pomoc druhému, vytrvalost, trpělivost, samostatnost, recyklace a další. To jsou hodnoty, které se snažíme dětem zpřítomňovat v průběhu jednotlivých období. Vzájemně se učíme jeden od druhého, co to znamená tyto kvality žít.

Vzory

Dětem se snažíme zprostředkovat pravidelné setkávání s lidmi, kteří se věnují nějakému přírodovědnému oboru nebo řemeslu a jsou zapálení pro svoji věc. Přijíždějí oni za námi, nebo my se vydáváme za nimi. Je to vždy pro všechny velmi obohacující a děti mohou zažívat skutečné vzory.

Bezpečné riziko

Děti mohou zažívat ve školce situace, které přináší určitou míru rizika, např. otevřený oheň, používání ostrých nástrojů, lezení na stromy apod. My o těchto situacích víme a učíme děti s těmito riziky zacházet. Učíme děti, jak se chovat při pobytu u otevřeného ohně, jak pracovat s nožem, pilou, sekerou, kam bezpečně vylézt a zase slézt apod.

Přátelské prostředí

S dětmi vytváříme společenství, kde panuje přátelská a přívětivá atmosféra. Snažíme se děti přijímat takové, jaké jsou. Učíme se vzájemně respektovat a vyjadřovat vlastní potřeby a vyjasňovat si osobní hranice a odpovědnosti. Vedeme děti k samostatnosti a vlastnímu uvažování. Mnohé věci učí i ony nás.

Facebook