ČASOVÝ HARMONOGRAM:

  • 8:15 - 9.00 hod předávání dětí pedagogům, svoz dětí ze Svitav a Litomyšle, volná hra,
  • 9:00 - 9:30 hod svačina,
  • 9:30 - 10:30 hod ranní kruh, řízené aktivity k tématu, výprava,
  • 10:30 - 11:30 hod volná hra, návrat na oběd,
  • 12:00 - 12:30 hod společný oběd,
  • 12:30 – 12:45 hod předávání dětí, které odcházejí po obědě,
  • 12:45 – 14 hod odpočinek, relaxace, četba pohádek, předškolní příprava pro předškoláky,
  • 14:00 - 14:30 hod odpolední svačina,
  • 14:30 - 15:00 hod příprava na odchod,
  • 15:15 – 16:00 hod odchod na autobus, předávání dětí rodičům.

 

 

 

Facebook