Předškolní příprava

IMG_0188_předškPro děti předškoláky máme každý den připravený krátký program, kde mohou rozvíjet

své dovednosti, tak aby byly připraveny na vstup do školního prostředí.

Lesní školky rozvíjejí děti nadstandardně v oblasti hrubé motoriky (dostatek pohybu v různorodém terénu, pohybové hry v přírodě), manuální zručnosti, orientace v prostoru, schopnosti spolupráce, poznatků o přírodě, samostatnosti a sebeobsluhy. Součástí školní zralosti jsou však i dovednosti, pro které v lesní školce není tolik prostoru, jako v kamenných školkách. Proto těmto oblastem cíleně věnujeme pozornost.

 

 

Program probíhá odděleně od menších dětí pod vedením jednoho pedagoga a je zaměřen na rozvoj:
  • jemné motorikyIMG_0189_předšk
  • předmatematických představ a základního počítání
  • základy práce se slovem a abecedou
  • grafomotorických dovedností

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Facebook