Předškolní příprava

Pro děti předškoláky máme každý den připravený krátký program, kde mohou rozvíjet své dovednosti, tak aby byly připraveny na vstup do školního prostředí.

Lesní školky rozvíjejí děti nadstandardně v oblasti hrubé motoriky (dostatek pohybu v různorodém terénu, pohybové hry v přírodě), manuální zručnosti, orientace v prostoru, schopnosti spolupráce, poznatků o přírodě, samostatnosti a sebeobsluhy. Součástí školní zralosti jsou však i dovednosti, pro které v lesní školce není tolik prostoru, jako v kamenných školkách. Proto těmto oblastem cíleně věnujeme pozornost.

Na konci školního roku si tradičně vyrábí plstěné taštičky, které mohou použít ve škole. Je to zkouška trpělivosti a vůle.

Program probíhá odděleně od menších dětí pod vedením jednoho pedagoga a je zaměřen na rozvoj:

  • jemné motoriky
  • předmatematických představ a základního počítání
  • základy práce se slovem a abecedou
  • grafomotorických dovedností

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Facebook