Spolupráce s rodiči

Lesní klub Napísek funguje i díky podpoře a pomoci rodičů dětí.

Lesní klub Napísek funguje i díky podpoře a pomoci rodičů dětí.

Rodiče dětí považujeme za nedílnou součást lesní školky. Lesní klub pro děti Napísek vznikl jako projekt komunitní a této vize se chceme držet i nadále v průběhu jeho fungování.

Považujeme za důležité, že se rodiče mohou podílet na chodu a provozu školky svými nápady, svoji pomocí při každodenních povinnostech a celkovém rozvoji Lesního klubu pro děti Napísek.

Důležitým faktem je, že považujeme rodiče za společníky při výchově dětí. Chceme s rodiči táhnout za jeden provaz a chceme společnými silami udělat pro vaše děti to nejlepší. Rodičům nabízíme pedagogické konzultace, kde je prostor určený právě pro tuto komunikaci. Rodičům pravidelně zasíláme zápisy ze dne v lesní školce. O dění ve školce informujeme také na Facebooku.

Celkově si vážíme toho, že rodiče chtějí být součástí naší lesní školky a spolupodílí se na společných akcích (např. slavnosti a brigády), kde je prostor pro utváření přátelských vztahů mezi rodiči, pedagogy a dětmi.

Rodiče se při zápisu dítěte do lesní školky stávají členy spolku Lidé v lese. Prakticky to tedy znamená, že se mohou účastnit valné hromady.

Facebook