My, Lidé v lese

Spolek Lidé v lese

Spolek Lidé v lese

Zapsaný spolek Lidé v lese je dobrovolným nevládním neziskovým spolkem. Vznikl v září roku 2012 z iniciativy a potřeby návratu k životu s přírodou. Tento aspekt vnímáme v dnešním spotřebním světě jako základ, kterému bychom se měli dennodenně učit, neboť se mu naším způsobem života neustále vzdalujeme.

Pod návratem k přírodě si nepředstavujeme vrátit se zpět na stromy, nýbrž to pro nás znamená především žít udržitelným způsobem života, zastavit se a naslouchat, přemýšlet šetrně a ohleduplně vůči přírodě. Nevnímat přírodu jako kulisu, ale snažit se chápat její souvislosti a respektovat ji jako součást nás samých.

Naše společenství Lidé v lese, z.s. tvoří rodiče s dětmi a další zájemci, kterým je blízký komunitní způsob života. Chceme naplňovat naše potřeby ze zdrojů uvnitř naší komunity vážící se k místnímu regionu a tak přispívat k jeho rozvoji.

Hlavní náplní našeho spolku je realizace a provoz Lesního klubu pro děti Napísek, ježto pro děti předškolního věku, pořádání klubíků pro rodiče s dětmi, pořádání příměstských táborů a rodinného festiválku Pískohraní. Dále se účastníme různých dalších akcí (např. Den dětí). V minulosti jsme pořádali také programy pro školy, besedy pro veřejnost. Různé spřátelené organizace si mohou půjčit naše zázemí.

Proč vybrat pro dítě naši školku?

1.
Partnerský přístup k dětem

Dítě je pro nás partnerem a my jeho průvodcem na jeho cestě objevování, poznávání a učení se. Každému dítěti se věnujeme individuálně a s respektem k jeho výchovně-vzdělávacím potřebám.

2.
Rodinná atmosféra

Nejenom děti jsou součástí naší školky, ale i rodiče, kteří se mohou aktivně zapojovat do chodu školky. Zapojení rodičů probíhá v několika oblastech, tak jako ve správné rodinně (výchova dětí, osobní rozvoj, spolupráce při brigádách, výpomoc s provozem).

3.
Pobyt v přírodě

Přírodu vnímáme jako partnera a společníka pro zdravý rozvoj dětí. Pobytem v přírodě děti zažívají svobodu pohybu, učí se překonávat překážky, znát svoje hranice, učí se tvořivosti a pestrosti. V přírodě si každé dítě najde to, co právě potřebuje.

4.
Zdravé stravování

Pro děti jsme vybrali vegetariánskou stravu, kterou nám dováží Oáza zdraví z Litomyšle. V rámci programu s dětmi také vaříme. Děti mají možnost být spolutvůrci při přípravě jídla a stolování (pravidelné vaření s dětmi, rituál a poděkování před jídlem, úklid po jídle).

MÁTE DOTAZY? KONTAKTUJTE NÁS

 

PEDAGOGICKÝ TÝM

Facebook