Naše aktivity

Spolek Lidé z Lesa zajišťuje celoročně výchovnou a vzdělávací péči pro děti. Základem je provozování Lesní mateřské školky/klubu pro děti 3-7 let a provozování Klubíku pro rodiče s dětmi 0-3 roky. Program probíhá během školního roku v obci Kukle, v zázemí lesní školky.

Během roku ale pořádáme i mnoho dalších akcí nejen pro děti z Napísku, ale i pro děti, které k nám do školky nechodí. Více o programu a nabídce služeb pro děti a jejich rodiče najdete v sekci Pro děti.

 

Facebook