Členské příspěvky

Lesní klub Napísek je pouze pro děti a rodiče, kteří jsou členem spolku Lidé v lese. Výše členského příspěvku je závislá na počtu dní, kdy dítě navštěvuje klub Napísek.


POČET DNÍ V TÝDNU                                   

Počet dnů docházky 2 dny 4dny
Členský příspěvek 2.500 Kč 2.500 Kč
Příspěvek na provozní náklady 700 Kč 2.700 Kč
Celkem 3.200 Kč 5.200 Kč

 

Rodiče platí příspěvky vždy jeden měsíc dopředu a to nejpozději do 15. dne v měsíci (například tedy za březen zaplatí rodič do 15. února). Příspěvek je možné zaplatit na účet nebo v hotovosti. Číslo účtu: Fio Banka, a.s. 2300458370/2010

Úprava zázemí školky, terénní úpravy, nákup pomůcek pro děti aj. je financováno především díky darům sponzorů a grantům, o jejichž získání se pravidelně ucházíme.

Cena nezahrnuje stravné (55 Kč/den). Stravné se hradí zpětně, dle skutečné docházky dítěte.

Více o stravě v Napísku zde

 

POKUD MÁTE DOTAZ NEBO CHCETE, ABY I VAŠE DÍTĚ CHODILO K NÁM DO ŠKOLKY, NAPIŠTE NÁM.

Facebook