Pedagogický tým

Práce vychovatele se podobá práci zahradníka, který pečuje o různé rostliny. Jedna rostlina má ráda ostrý sluneční svit, jiná chladivý stín, jedna má ráda břeh potoka, jiná vyprahlý vrcholek hory. Jedné se nejlépe daří na pisčité půdě, druhé na úrodné hlíně. Každá musí mít péči přiměřenou svému druhu, jinak jejich naplnění nedojde cíle.

'Abdu'I-Bahá

Miluše Kloudová

KDO JSEM: Sama sebe vidím jako člověka otevřeného všemu, co mě v životě potkává. Stále se učím starat se nejen o druhé, ale i sama o sebe a také svoji duši. Mé nejdůležitější poznání je: ,,Jsem-li šťastná já, jsou šťastní i lidičky kolem mě." Od malička jsem si přála pracovat jako…

Více...

Kristýna Bolomská

VZDĚLÁNÍ: Mám ukončené středoškolské vzdělání gymnázium a cestovní ruch...dále jsem strávila několik let ve službách archeologie a poznávání souvislostí. KDO JSEM: Když mi vítr do mého života přivál muže snů, neváhala jsem a šla cestou svého srdce...nejdříve na cesty a poté do lůna přírody, kde jsme se zabydleli a přivedli…

Více...

Mgr. Olga Šánová, DiS.

VZDĚLÁNÍ: Magisterské vzdělání v oboru Výchovné poradenství a Osobnostně sociální rozvoj na Pedagogické katedře FFUK. Vyšší odborná škola Chrudim, Správa ochrany životního prostředí. Sebezkušenostní ekopsychologické pobyty v lese pod vedením PhDr. Jana Krajhanzla, Ph. D. Absolvování semináře Vztah člověka k přírodě, přednášející PhDr. Jan Krajhanzl, Ph. D., na Katedře psychologie…

Více...

Mgr. Světlana Kluková

VZDĚLÁNÍ: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor Výtvarná výchova Kurz efektivní výchovy, Respektovat a být respektován Letní škola v Toulcově dvoře a kurz Školka blízká přírodě KDO JSEM: Jsem žena, která má dvě malé děti a tato zkušenost pečovat a starat se o dítě, mi změnila můj osobní i…

Více...

Facebook