Naše školka

Lesní klub pro děti Napísek

Lesní klub pro děti Napísek

Lesní mateřská školka Napísek

Naší vizí jsou spokojené a sebe-vědomé děti, které tráví čas v přírodě a učí se z ní o sobě i o světě. Příroda je naším partnerem a společníkem pro zdravý rozvoj dětí.

Lesní klub pro děti Napísek je jedinou lesní mateřskou školkou v okolí Svitav a Litomyšle.

Jednou z našich aktivit je kromě školky také Klubík pro děti 0-3 roky. Více o Klubíku v Napísku zde.

NABÍZÍME:

 • celoroční vzdělávání předškolních dětí od 3 do 7 let s každodenním pobytem v přírodě
 • 4 denní provoz ve dnech pondělí až čtvrtek od 8:00 do 16:00hod
 • malou skupinu dětí (max. 15 dětí) s 2 zkušenými pedagogy
 • pestrý a smysluplný program v rozmanitém přírodním prostředí s ohledem na potřeby dětí a roční období
 • výbornou dostupnost (MHD z Litomyšle a ze Svitav)
 • stravování dle zásad zdravé výživy
 • zázemí v dřevěné chatce, které je přizpůsobeno potřebám dětí pro odpočinek a možnost pobytu v nepříznivém počasí
 • spolupráci s rodiči jako s partnery pro výchovu dětí
 • možnost stát se součástí komunity kolem lesní školky, kdy rodiče se vzájemně znají a jsou jako jedna velká rodina

 

Lesní mateřská školka pro děti Napísek - tříkrálová sbírka v Javorníku.

Lesní mateřská školka pro děti Napísek - tříkrálová sbírka v Javorníku.

PROGRAM PRO DĚTI

Program pro děti je inspirován především ročním cyklem, který s dětmi denně a pravidelně zažíváme. Děti v lesní mateřské školce jsou venku z velké části dne během celého roku.

Jako součást programu je také volná hra, kterou považujeme pro zdravý rozvoj předškolních dětí za nepostradatelnou. Příroda nám dává pro volnou hru mnoho podnětů. Také naše zázemí přizpůsobujeme tak, aby děti byly k volné hře venku i uvnitř inspirovány (odpočívadlo, bahenní kuchyňka, dědečkova dílna, dřevěné kostky, domeček). Dílny vznikly v roce 2016 jako součást projektu "Úkryt mezi stromy".

Dítě je připraveno měnit, tvořit, zkoušet a hledat nové a neznámé prostory a možnosti vlastní realizace. Je tedy úlohou dospělého, aby tuto přirozenou touhu pomohl živit, aby mu dal možnost se realizovat a motivovat ho k budoucímu životu.

V roce 2018 vznikl další projekt, s názvem "Vzory rozšiřují obzory". Jedná se o metodu tzv. "transformálního vzdělávání", kdy školku a klubík navštěvují různí odborníci a mistři svého oboru, spojení s prací s přírodními materiály a přírodu zkoumající. Děti se přirozeně učí o propojení člověka s přírodou.

Každý měsíc máme témata, která navazují na roční období, rozvíjí kvality a hodnoty u dětí a posilují jejich spoluúčast při skutečné práci (např. dřevo, příprava jídla, umývání nádobí…)

Při sestavování témat pro děti se inspirujeme:

 • Rámcově vzdělávací program pro předškolní děti
 • Enviromentální a ekologická výchova
 • Výtvarná, hudební a dramatická výchova
 • Waldorfská pedagogika
 • Montessori pedagogika
 • Intuitivní pedagogika
 • Tradice našich předků

Součástí programu pro děti jsou různé výlety a exkurze, které se snažíme zařazovat přibližně jednou za měsíc. S dětmi navštěvujeme výstavy v muzeu a galerii, knihovnu, divadla, atd. Chodíme na exkurze na místa, kde se děti mohou podívat na různé profese v "přímém přenosu". Chodíme s dětmi ke koním apod.

 

Děti v lesní školce Napísek.

Děti v lesní školce Napísek.

PŘÍSTUP K DĚTEM

Pedagogický koncept a práci s dětmi stavíme na hodnotách, které považujeme za důležité:

 1. Respekt k osobnosti dítěte – komunikujeme s dětmi na základě vzájemného respektu, nasloucháme dětem, vnímáme jejich potřeby, děti mají prostor pro seberealizaci a rozhodování, vyžadujeme úctu jeden k druhému, posilujeme vzájemné společenství
 2. V přírodě a s přírodou – výchova a vzdělávání se odehrává maximálně venku, školka blízká přírodě v provozu a v programu, přírodní cykly
 3. Přátelské prostředí a bezpečí – vytváříme celkovou atmosféru založenou na trpělivosti a klidu v přístupu k dětem, jsme „tady a teď“ s dětmi v jejich kontextu prožívání, máme základní pravidla a procesy, které chrání fyzické a emoční zdraví dětí, rytmus dne
 4. Samostatnost a odpovědnost – posilujeme u dětí samostatnost v sebeobsluze i umět si říci, když něco potřebuji, učíme děti odpovědnosti za vlastní činy (uklízení po sobě, omluva druhému apod.)
 5. Volnost pohybu a volná hra – děti mohou zakoušet, kdo jsou a kde jsou jejich hranice v bezpečném prostředí
 6. Profesionalita - sledujeme současné trendy v oboru, vzděláváme se, jdeme s dobou

 

Facebook